Nhân vị là gì? Quan điểm của Kitô giáo về nhân vị

Nhân vị là gì? Quan điểm của Kitô giáo về nhân vị

Nhân vị được hiểu đơn giản là mỗi cá nhân trong xã hội đều là một chủ thể có quyền lợi và nghĩa vụ, cần có ý thức và tự do. Chính vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần được đối xử bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ.

Những đặc tính của nhân vị

Đặc tính mần thiện

 Mần thiện là đặc tính đầu tiên của nhân vị, chúng xuất phát từ Đấng Thiện Hảo

Mần thiện là đặc tính đầu tiên của nhân vị, chúng xuất phát từ Đấng Thiện Hảo. Vì vậy mà chúng ta có lý mà nói rằng mọi vật đều phản ảnh vinh quang Thiên Chúa. Nếu nói theo cha Thomas Merton: “Mỗi sự vật tự chúng là một vị thánh khi chúng sống trọn vẹn sứ mạng của mình. Nhưng dù sao, chúng chỉ sống như ý Chúa muốn khi người đặt để những định luật chi phối trong tự nhiên.

Trong khi sự vật không biết gì về mình, con người lại được Chúa ban cho một khả năng siêu việt là biết bản thân xuất phát từ Thiên Chúa Thiện Hảo.”

Và trong Kinh Thánh đã diễn giải thực tại này khi nói: Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Khi đó, sự vật chỉ hoàn toàn cuốn theo những định luật tự nhiên của con người mà Chúa đã ban đến chúng ta để hoàn thành sứ mạng của mình ở trần gian. 

Và cũng chính những tội lỗi này mà đặc tính mần thiện của nhân vị giống như những lớp than hồng phủ đầy bụi trần gian mà con người không thể thấy bằng mắt trần như cục than hồng.

Cũng chính những lỗi lầm khiến ý chí của của người trở nên tăm tối, khó mà đạt được những ý muốn đến từ Chúa. Như vậy, chúng ta có thể cứu xét một người từ những sai phạm này đến sai phạm khác, để họ sống trong những ngày đau khổ nhất rồi để họ sống một ngày đẹp trời và thú nhận tất cả.

Khi tội lỗi của con người càng gia tăng, tình thương Chúa lại lớn hơn bao trùm tất cả. Ở đâu tội lỗi càng lan tràn, ở đấy ơn sủng càng chứa chan gấp bội. Nên ưu thế vẫn thuộc về mầm thiện, vốn làm nên bản chất con người.

Mần thiện là đặc tính của nhân vị mà không phải cái được thêm vào sau khi con người hiện hữu mà đúng hơn hết là chúng được Chúa đưa vào linh hồn của chúng ta. Khi nhân vị có đặc tính mần thiện thì thứ sinh khi này thổi vào lỗ mũi con người trong cuộc tạo dựng. Do đó, cho dù cho con người có phạm thêm bao tội lỗi thì Chúa vẫn chiếm ưu thế, vẫn hy vọng giải thoát được cho con người.

Vì vậy mà mỗi người khi trở về với Chúa sẽ mang một chứng nhận hùng hồn cho một cuộc sống có ý nghĩa, và chúng ta không thể trở về nếu không có Chúa che chở, giúp đỡ. Và cũng chính Chúa đã mang đến nhân vị, gieo mần thiện vào lòng chúng ta để cuộc sống thêm ý nghĩa khởi đi từ Thiên Chúa và kết thúc trong Ngài.

Tính độc đáo và duy nhất của nhân vị

 Đối với đặc tính mần thiện, chúng ta luôn quan sát được hai trạng thái là tĩnh và tĩnh. Phần động được xác lập nhân phẩm của mọi người là như nhau. Và phần động chính là những giá trị tinh thần của nhân phẩm, tự do kết hợp với nhau tạp nên giá trị riêng.

Những đặc tính này chúng ta không thể lý giải bằng ngôn ngữ nhưng chúng ta sẽ được kiểm nghiệm bằng quan sát thực tế, nhằm loại trừ những cấp độ thấp và hiểu đúng về đặc tính của con người. Nhân vị có nét đặc tính trong tâm thức của mỗi con người nhằm tạo nên nét độc đáo và duy nhất của mọi sự việc, thể hiện ở những sáng tạo của con người.

Xét cho cùng thì linh hồn của con người là do Chúa tạo nên, và cho dù khoa học có tiến bộ đến đâu thì đó chỉ là hình người chứ không phải là một con người đáng tôn trọng như một nhân vị độc đáo. Và đặc tính độc đáo và duy nhất của con người được giải thích nơi linh hồn do Chúa quản lý, mà trong hàng triệu con người sẽ không ai giống ai.

Đặc tính không thay thế của nhân vị

Không thay thế là đặc tính của nhân vị giúp bổ sung tính chất cho đặc tính duy nhất và độc đáo

Không thay thế là đặc tính của nhân vị giúp bổ sung tính chất cho đặc tính duy nhất và độc đáo, giúp khẳng định giá trị tuyệt đối của con người. Tuyệt đối ở đây chính là những quyết định không thể thay đổi, ở quyết định đó bạn không có sai lầm và chỉ dừng lại ở phạm vi chức năng.

Và hoàn toàn bạn có thể thay thế một người khác để làm việc một cách hiệu quả hơn, để có chỗ đứng mà không thể thay thế được để con người có thể nhận danh hiệu năng của công việc mà phủ nhận đặc tính của nhân vị.

Đối với xã hội, sự hiểu biết về đặc tính nhân vị của con người đôi khi sẽ giảm đi rất nhiều. Và những đánh giá của người khác về họ có thể được hạ thấp xuống, trở thành công cụ cho máy móc. Và nếu xét về nhân vị của Kitô giáo, Thiên Chúa dành cho mỗi người một tính cách riêng với những nén bạc khác nhau cộng thêm những tính khí tư chất khác biệt để mỗi người góp phần xây dựng một tập thể vững mạnh. 

Cũng như không phải người phụ nữ nào cũng có thể thay thế được Đức Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế. Một khi Thiên Chúa giao sứ mạng ấy cho Mẹ, Ngài cũng đã ban những đặc ân cần thiết khả dĩ giúp Mẹ sống Thiên chức này một cách trọn vẹn.

Như vậy, ba đặc tính của nhân vị là mần thiện ,độc đáo, duy nhất và không thay thế chỉ dùng để giải thích trong cái nhìn của Thiên Chúa.

Hình ảnh cụ thể về nhân vị

Nhân vị được xuất phát từ ý niệm của Chúa dành cho con người trong thời kỳ phát triển và bối cảnh lịch sử. Nhờ hiểu biết của con người mà chúng ta hoàn toàn có thể phản ánh, trình bày những chân lý cái thiện của Chúa đến với thế giới. Như vậy, chúng ta có thể khẳng định nhân vị phát triển dựa trên suy tư và làm việc, thái độ làm việc.

Con người sẽ được phát triển dựa trên các yếu tố như văn hóa, khoa học, nghệ thuật và nếu không có nguyên tội, con người phát triển toàn vẹn nhờ có ơn của Đức Kitô mà con người vẫn còn phải chiến đấu chống lại sức mạnh hủy diệt và tội lỗi.

Cũng từ mạc khải chúng ta đã biết rằng Chúa tạo nên con người, cho thấy nguồn gốc và bản chất của con người có ý định thụ tạo trong ý định của Thiên Chúa như là khởi thủy và cùng đích của toàn bộ nhân tính. Vì vậy, Thiên Chúa chính là thước đo và quy luật cho việc làm người đích thực. 

Nhân vị sẽ được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, tham dự và biểu trưng chân lý cốt yếu và sự thiện hảo của Thiên Chúa. “Thiên Chúa nhìn những gì Ngài đã làm ra, và thấy nó tốt đẹp”.

Mong rằng với những chia sẻ của Bàn Thờ Công Giáo ALAN sẽ giúp bạn có đầy đủ thông tin hữu ích về vấn đề “Nhân vị?”. 

Đừng bỏ qua Bàn Thờ Công Giáo ALAN, chúng tôi luôn lắng nghe những chia sẻ của bạn, tư vấn giúp bạn hiểu thêm về các mẫu thiết kế bàn thờ Chúa phù hợp với không gian thiết kế của gia đình bạn.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *