Câu chuyện Kinh Thánh

Chúa Giê-su làm phép lạ cho năm ngàn người ăn

Chúa Giê-su sai các môn đồ đi truyền giảng và dạy dỗ dân chúng ở nhiều làng quê khác nữa. Khi họ quay về chỗ Chúa Giê-su ở, họ kể cho Ngài về những việc mình đã làm được. Sau đó, Chúa Giê-su gọi họ cùng đi với Ngài đến một nơi vắng vẻ ở phía bên kia bờ hồ Ga-li-lê để nghỉ ngơi. Vì vậy, họ lên thuyền và sang bờ bên kia. Tuy nhiên, rất nhiều người đã trông...

Read more...