Chúa Giê-su làm phép lạ cho năm ngàn người ăn

Chúa Giê-su làm phép lạ cho năm ngàn người ăn

Chúa Giê-su sai các môn đồ đi truyền giảng và dạy dỗ dân chúng ở nhiều làng quê khác nữa. Khi họ quay về chỗ Chúa Giê-su ở, họ kể cho Ngài về những việc mình đã làm được. Sau đó, Chúa Giê-su gọi họ cùng đi với Ngài đến một nơi vắng vẻ ở phía bên kia bờ hồ Ga-li-lê để nghỉ ngơi. Vì vậy, họ lên thuyền và sang bờ bên kia.


Tuy nhiên, rất nhiều người đã trông thấy Chúa Giê-su cùng các môn đồ mình lên thuyền rời đi, thế là họ chạy dọc bờ hồ để sang bờ bên kia trước Chúa và các môn đồ. Vì thế khi Chúa Giê-su và các môn đồ đến nơi, một đám đông đã có mặt ở đó và đang chờ đợi Ngài.


Đám đông có khoảng trên 5.000 người nam, không kể phụ nữ và trẻ em. Chúa Giê-su bèn động lòng thương xót họ. Đối với Chúa Giê-su, họ giống như những con chiên không có người chăn. Vì vậy Ngài dạy dỗ và chữa lành những người đau yếu trong số họ.


Cuối ngày hôm đó, các môn đồ nói với Chúa Giê-su: “Thầy ơi, đã muộn rồi, mà quanh đây chẳng có làng mạc nào cả. Xin thầy giải tán dân chúng để họ đi tìm đồ ăn.”


Nhưng Chúa Giê-su trả lời các môn đồ rằng: “Chính các con hãy cho họ ăn!” Họ liền đáp lại: “Làm sao mà chúng con làm điều đó được? Chúng ta chỉ có năm cái bánh và hai con cá nhỏ thôi.”


Chúa Giê-su bảo các môn đồ nói với dân chúng ngồi xuống bãi cỏ, mỗi nhóm 50 người.


Sau đó, Chúa Giê-su cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời và cảm tạ Đức Chúa Trời về đồ ăn đó.


Rồi Ngài bẻ bánh và cá ra thành từng miếng và đưa cho môn đồ phân phát cho dân chúng. Các môn đồ cứ liên tục phân phát đồ ăn và đồ ăn này mãi không hết. Tất cả mọi người đều được ăn no nê và ai nấy đều thỏa lòng.


Sau đó, các môn đồ thu lượm đồ ăn còn thừa thì được đầy mười hai giỏ. Tất cả số thức ăn này đều từ năm cái bánh và hai con cá mà ra.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *