Tổ phụ Abraham và 4 điều cần biết về tổ phụ Abraham

Tổ phụ Abraham xuất thân là người Do Thái, là xác thịt và tâm linh của người Do Thái. Vậy tổ phụ Abraham đóng vai trò gì trong Kitô giáo và Hồi giáo?

Tổ phụ Abraham và 4 điều cần biết về tổ phụ Abraham

Tổ phụ Abraham xuất thân là người Do Thái, là xác thịt và tâm linh của người Do Thái. Vậy tổ phụ Abraham đóng vai trò gì trong Kitô giáo và Hồi giáo? Cùng theo dõi bài viết của Bàn thờ công giáo Alan để có câu trả lời nhé.

Xuất thân của tổ phụ Abraham 

Tổ phụ Abraham xuất thân là người Do Thái, là xác thịt và tâm linh của người Do Thái. Vậy tổ phụ Abraham đóng vai trò gì trong Kitô giáo và Hồi giáo?
 Tổ phụ sinh ra tại thành phố Ur ở Babylon, sống cùng cha là Terah và vợ là Sarah.

Tổ phụ sinh ra tại thành phố Ur ở Babylon, sống cùng cha là Terah và vợ là Sarah. Cha của tổ phụ là người chuyên bán các tượng thần nhưng Abraham chỉ tin có duy nhất một vị thần và đã phá bỏ mọi tượng, chỉ giữ lại một trong số tượng thần của cha mình.

Khi được Chúa kêu gọi Abraham rời bỏ Ur để sinh sống tại Canaan. Đây là nơi mà Chúa đã hứa cho con cháu ông thành dân lớn, nếu Abraham chấp thuận với mọi giao ước thì mối quan hệ giữa chúa và con cháu ông sẽ không còn khoảng cách. Khi đến Canaan cùng với Sarah, cháu trai tên Lot sau nhiều năm làm du mục thì Abraham được hứa sẽ có một người con trai. Nhưng do không có con trai nối dõi mà Sarah kho có thai do lớn tuổi nên theo tục lệ của thời đó, những người vợ quá tuổi sinh đẻ phải làm nô lệ.

Ở thời điểm đó, Sarah đã đem người nô lệ Hagar tới cho Abraham khi Hagar mang thai một người con trai của Abraham, tên là Ishmael. Mà Abraham đã hơn 100 tuổi, Sarah 90 tuổi và Thiên Chúa đã đến với Abraham qua hình dáng của 3 người đàn ông khác nhau, hứa sẽ ban một đứa con trai thông qua Sarah. 

Cũng chính tại thời điểm này, Chúa đã đổi tên thành Abraham nhưng Sarah lại không tin vào lời tiên đoán nên thụ thai sinh ra con trai tên Isaac. Sau này, khi Isaac sinh ra, chính Sarah bảo Abraham đuổi Hagar và Ishmael đi để Isaac không nên chia phần tài sản kế thừa với Ishmael. Đến cuối cùng Abraham đã đồng ý tiễn Hagar và Ishmael đi khi Thiên Chúa hứa sẽ khiến Ishmael thành người khai sinh một dân tộc. 

Xem thêm: Bí tích thêm sức mạnh

Cuộc đời và ơn gọi của tổ phụ Abraham

Abraham thể hiện lòng tin của Chúa qua sự vâng phục vụ Thiên Chúa. Do được Chúa tin tưởng ban cho miêu tuệ đông như sao ở trên trời và được hứa làm cho sản nghiệp nên Abraham trở thành Tổ phụ của Đấng Messia và của mọi kẻ tin thờ Thiên Chúa. 

Abraham là con cháu của Tera, được chính Chúa kêu gọi đưa gia đình đến Canaan đến trước năm 1800 trước công nguyên. Dù Abraham đã ra đi giữa dòng người di cư nhưng tiếng gọi của Chúa vẫn thúc đẩy Abraham từ giã tất cả để lên đường. Vượt qua nhiều thử thách, vất vả Abraham đã tới được Canaan, lời chúa bắt đầu được thành tựu. 

Đức tin của tổ phụ Abraham 

Đức tin của Abraham đã được thử thách khi Chúa ra lệnh cho ông hiến tế con trai Isaac, đưa lên trên ngọn núi vùng Moriah với mục đích làm theo mệnh lệnh, chất hàng lên lưng một con lừa để làm lễ thiêu. Khi Abraham chuẩn bị thực hiện xong lời Chúa phán, thực hiện tế con của mình cho thiên sứ thì Chúa đã ngăn lại để thay vào đó là một con cừu đực còn nguyên vẹn. Nên tổ phụ Abraham đã sống tới 175 tuổi và có thêm 6 người con trai sau khi Sarah chết.

Chính nhờ đức tin Abraham, mà Thiên Chúa đã hứa sẽ khiến cho con cháu của ông thành một dân “đông như sao trên trời”. Do đó, Đức tin của Abraham vào Thiên Chúa đã trở thành một hình mẫu cho tất cả thế hệ người Do Thái về sau.

Xem ngay: Mẫu bàn thờ công giáo đẹp nhất

Niềm tin với tổ phụ Abraham

Đức tin và sự đồng ý làm theo mệnh lệnh của người có quyền trên mình, thể hiện sự gương mẫu đón nhận Chúa của Abraham. Abraham luôn đón nhận lời Chúa và hồi đáp lại lời gọi của Thiên Chúa kể cả khi đức tin của ông bị thử thách vượt qua mọi giới hạn.

Khi Abraham, được Thiên Chúa kêu gọi theo hành trình đức tin, vượt qua nhiều thử thách khó khăn trong cuộc sống như làm ăn khó khăn, không dạy dỗ được con cái, có những khủng hoảng trong cuộc đời nhưng nhờ vững tin của tổ phụ Abraham mọi chuyện đều trở lên đơn giản.

Đức tin và sự đồng ý làm theo mệnh lệnh của người có quyền trên mình, thể hiện sự gương mẫu đón nhận Chúa của Abraham.
Đức tin và sự đồng ý làm theo mệnh lệnh của người có quyền trên mình, thể hiện sự gương mẫu đón nhận Chúa của Abraham.

Sự độc đáo nhất của đạo Kitô Giáo là khi tin vào lời của người, lời của người không chỉ là những ngôn ngữ ở miệng mà chúng đã ăn vào máu thịt của người có tên gọi cụ thể là Giêsu Nazarét. Nên khi các tín hữu đã tin vào Thiên Chúa thì cũng phải tin vào Đức Giêsu Kitô. Khi được Chúa nâng đỡ những tín đồ chính là thể hiện sự thương người của Chúa, giúp chúng ta vượt qua được những thử thách trong cuộc sống.Tìm lại niềm tin trong cuộc sống, chính có niềm tin và tổ phụ Abraham mà chúng ta xác định được. 

Nói tóm lại, tổ phụ Abraham là đại diện cho người giàu có, có quyền tước nhưng lại mang nhiều khiếm khuyết của con người như khi lâm vào những tình huống khó khăn ông thường dễ phạm sai lầm. Abraham được coi là nhân vật phác họa tính cách của Thiên Chúa, thể hiện được thế giới quan của Thiên Chúa đối với các mối quan hệ giữa dân tộc.

Cảm ơn bạn đọc đã lắng nghe, những chia sẻ của Bàn thờ công giáo Alan về “Tổ phụ Abraham”. 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *