3 Điều cần biết về kinh đọc trước khi ngủ

3 Điều cần biết về kinh đọc trước khi ngủ

Kinh đọc trước khi ngủ là lời cầu nguyện để cảm ơn Chúa đã che chở bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Việc đọc kinh này đã trở thành thói quen gắn liền với những người theo đạo Công Giáo.

Kinh đọc trước khi đi ngủ để làm gì ?

Kinh đọc trước khi ngủ là một cách nhắc nhở Chúa luôn ở bên và ban cho chúng ta một ngày bình an

Kinh đọc trước khi ngủ là một cách nhắc nhở Chúa luôn ở bên và ban cho chúng ta một ngày bình an, dẫn dắt chúng ta làm những điều tốt đẹp để có thể vượt qua được những ngày buồn khổ. Bên cạnh đó, bạn có thể dâng lên Chúa những lỗi lầm của bản thân để xin Chúa thanh tẩy, giúp bạn có được giấc ngủ bình an, nguyện xin Chúa luôn bên cạnh để che chở.

Kinh đọc trước khi đi ngủ được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?

Việc sắp xếp các kinh đọc trước khi đi ngủ rất quan trọng, đây là những bước đầu tiên nâng tâm hồn của Thiên Chúa
 Việc sắp xếp các kinh đọc trước khi đi ngủ rất quan trọng, đây là những bước đầu tiên nâng tâm hồn của Thiên Chúa

Việc sắp xếp các kinh đọc trước khi đi ngủ rất quan trọng, đây là những bước đầu tiên nâng tâm hồn của Thiên Chúa và để giúp quý bạn đọc nhớ được thứ tự các kinh đọc. Bàn thờ công giáo Alan cĩn chia sẻ đến bạn đọc một số những câu gợi ý tắt như sau:

Mỗi chữ sẽ thể hiện tâm tình của giờ kinh, chỉ cần nhớ 1 câu bạn sẽ nhớ được những câu kinh khác ở mỗi phần như “Chuẩn nhận Chúa, kính nguyện xin ơn, dâng Mẹ”

Chuẩn nhận Chúa, Kính nguyện xin ơn, Dâng Mẹ được hiểu như thế nào?

  • Chuẩn: Ở đây chính là chuẩn bị một tầm hồn trong sạch nhờ các kinh 1,2,3.
  • Nhận:  Ở đây chính là sự biết nhận lỗi để Chúa chứng giám lòng của bạn.
  • Chúa: Ở đây là bạn sẵn sàng đón nhận Lời Chúa qua những kinh số 5
  • Kính: Bạn sẵn sàng tuyên xưng đức tin, chấp nhận lời hồi đáp từ Chúa.
  • Nguyện: Những lời cầu nguyện, khẩn cầu từ Thiên Chúa theo kinh số 7
  • Xin: Mỗi lần làm phép xin ơn từ Đức Mẹ, bạn cần đọc Kinh Thánh để xin ơn phù trợ ở các kinh số 8,9.
  • Ơn: Bạn cần dâng tình cảm với Chúa qua kinh số 10.
  • Dâng: Bạn sẵn sàng dâng lên Chúa qua kinh thánh số 11.
  • Mẹ: Thực hiện đọc kinh mẹ mỗi tối để kết thúc kinh đọc trước khi ngủ.

Tham khảo: Mẫu Bàn thờ công giáo đẹp

Thứ tự kinh đọc trước khi ngủ được thực hiện theo các bước như sau:

Làm dấu Thánh giá với ba ngôi Chúa “Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần” phù hộ để xua đuổi ma quỷ.

Thực hiện đọc kinh Chúa Thánh thần:

“ Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.”

Đọc kinh ăn năn tội

 “Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.”

Đọc kinh nguyện Lời Chúa

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa chúng con nơi đây. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa, để Người dạy chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, được hiểu biết và yêu mến Chúa hơn / hầu can đảm thực hiện điều Chúa truyền dạy cho chúng con. Amen.”

Đọc một đoạn sách Tin Mừng

Đây Kinh đọc trước khi ngủ mà bạn cần tuyên xưng đức tin với tâm tình cùng Hội Thánh tuyên xưng bao gồm những người hiện diện hay vắng mặt, qua đời. Nội dung đọc Kinh Tin Kính Của Các Tông Đồ là: Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông.

Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.”

Đọc lời nguyện chung

Nhằm mục đích dâng lời nguyện chung với trọn con người và cuộc sống của Chúa tại phần đầu của Thánh lễ. Những lời này mang ý nghĩa phụng vụ Lời Chúa, quý bạn được mời gọi cùng đứng để hợp nhau dâng lời nguyện chung như hương trầm tỏa bay lên nhan Chúa). 

Đọc kinh Kính Mừng

Đây Kinh đọc trước khi ngủ mà bạn cần đọc một đoạn hoặc một chục kinh Kính Mừng theo tùy hoàn cảnh. Câu mở đầu là: “Phép lần hạt năm Sự Vui (Sáng, Thương, Mừng), thứ nhất (hai…năm) thì ngắm: Thiên Thần truyền tin…”.

Sau đó, bạn khởi đầu bằng việc Kinh Lạy Cha theo: “Đọc kinh Lạy Cha: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng.Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.”

Đọc kinh Lạy Nữ Vương

Đây Kinh đọc trước khi ngủ nhằm kính bạn dâng hồn cho Đức Mẹ. “Lạy Nữ vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chủ Bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi, khoan thay, nhân thay, dịu thay. Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen”

Đọc Kinh Vực Sâu

Đây Kinh đọc trước khi ngủ mà bạn cần thực hiện để cầu cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng con cái đã qua đời.

“Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn… được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn… cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.”

Đọc kinh Cám ơn

Đây là kinh đọc trước khi ngủ thể hiện những tâm tình cảm ơn Chúa Đức Mẹ đã ban ơn trong ngày qua, cho quý bạn sống đến bây giờ, và quý bạn xin ơn ngủ đêm bình an.

“Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây.

Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày (đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước Thiên đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen.”

Kinh Phó Dâng

Đây là kết thúc của kinh đọc trước khi ngủ. “Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.”

Đọc kinh Trông cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,

Đ. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,

Đ. Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria,

Đ. Cầu cho chúng con.

Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,

Đ. Cầu cho chúng con.

Lạy Các Thánh Tử Vì Đạo Nước Việt Nam,

Đ. Cầu cho chúng con.”

Mong rằng với những chia sẻ của Bàn Thờ Công Giáo ALAN sẽ giúp bạn có đầy đủ thông tin hữu ích về vấn đề “Kinh đọc trước khi ngủ”. Nếu bạn đang quan tâm đến bàn thờ Chúa, nơi mà mỗi gia đình Công Giáo tụ tập lại để dâng lên Chúa những lời kinh khấn nguyện. 

Đừng bỏ qua Bàn Thờ Công Giáo ALAN, chúng tôi luôn lắng nghe những chia sẻ của bạn, tư vấn giúp bạn hiểu thêm về các mẫu thiết kế bàn thờ Chúa phù hợp với không gian thiết kế của gia đình bạn.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *