Lời cảm tạ sau tang lễ công giáo

Lời cảm tạ sau tang lễ công giáo

Lời cảm tạ sau tang lễ công giáo là điều rất cần thiết để bày tỏ lòng biết ơn đến những người tham dự lễ tang, dành thời gian để chia buồn với gia đình người đã mất. Và các mẫu lời cảm ơn khi được đọc ra cần thể hiện được sự chân thành của gia đình.

Sau đây, Bàn thờ công giáo Alan xin chia sẻ đến bạn các mẫu lời cảm tạ sau tang lễ công giáo hay được sử dụng.

Bố cục lời cảm tạ sau tang lễ công giáo

 Lời cảm tạ sau tang lễ công giáo là điều rất cần thiết để bày tỏ lòng biết ơn đến những người tham dự lễ tang, dành thời gian để chia buồn với gia đình người đã mất.

Đối với gia đình có người đã mất theo Công giáo sẽ sử dụng mẫu lời cảm ơn riêng nhằm phù hợp với tín ngưỡng của mỗi gia đình.

“Ngày ….. tháng …. năm…….

Trọng kính Đức cha ………, Giám mục Giáo phận ………

Kính thưa cha … … … cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đang hiện diện.

Toàn thể tang quyến chúng con xin được hiệp với cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời cảm

tạ tri ân sâu xa vì Ngài đã luôn yêu thương gìn giữ cha cố trong suốt năm làm người làm

con cái Chúa, trong đó, có … năm phục vụ Chúa và Giáo Hội trong thiên chức linh mục và

nay Chúa đã gọi người về với Chúa.

Giờ đây, con xin được thay mặt toàn thể linh tông và huyết tộc, trân trọng cám ơn quý

Đức Cha đã quan tâm lo lắng và thương yêu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, trong những ngày đau bệnh, quý Đức Tổng, quý Đức cha đã luôn dành thời gian

thăm viếng, an ủi và khích lệ cha Cố và gia đình chúng con, đặc biệt trong những ngày

cuối đời của người, Đức cha giám mục giáo phận đã đến chúc lành cho cha Cố chúng con

được thêm nghị lực đón nhận cơn bệnh của mình và ra đi trong bình an.

Chúng con xin hết lòng cám ơn cha quý Bề trên, quý Cha, quý Nam Nữ Tu Sĩ, quý Hội đồng

mục vụ các Giáo xứ và anh chị em giáo dân nhiều giáo xứ, đã thương mến, đến thăm

viếng, an ủi ngài trong thời gian đau bệnh, cũng như hiệp thông cầu nguyện cho ngài

trong những ngày qua và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay.

Chúng con xin cám ơn quý cha phó, quý hội đồng mục vụ, ban ca đoàn và các đoàn thể

giáo xứ chính tòa đã giúp tổ chức tang lễ thật trang nghiêm và sốt sắng.

Chúng con cũng xin cám ơn cha quản xứ và giáo xứ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cha cố Giuse chúng con an nghỉ tại phần đất giáo xứ.

Chúng con cũng đã nhận được rất nhiều điện thoại, điện thư, điện hoa chia buồn của các

cá nhân cũng như các hội đoàn trong và ngoài nước. Xin cho chúng con cũng được nói lên

lời cảm ơn chân thành về sự hiệp thông này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chính quyền các cấp, các ban ngành, tỉnh, thành phố,

phường … đã đến chia buồn với tang quyến chúng tôi.

Sau cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người, bằng cách này hay cách khác, đã thăm viếng, chia sẻ và giúp đỡ chúng tôi tổ chức

những ngày tang lễ được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng.

Trong lúc tang gia bối rối, có nhiều thiếu sót, xin quý Đức Cha, quý Cha, cùng quý vị lượng

tình tha thứ.

Xin tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho cha cố chúng con.

Toàn thể tang quyến chúng con xin đồng bái tạ”.

Bài cám ơn trong đám tang Công giáo

“Ngày ….. tháng …. năm…….

Trọng kính Đức cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt.

Trọng kính quý Đức tổng Phêrô TGM giáo phận Hà Nội, Đức tổng Phaolô TGM giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Giám mục giáo phận Nha Trang.

Kính thưa cha Tổng Đại diện, kính thưa quý Cha Quản hạt, quý cha Bề Trên, quý Cha, quý Nam Nữ Tu Sĩ Chủng sinh, quý Hội đồng mục vụ các giáo xứ Thanh Bình, An Bình, Tân Hà, Chân Lộc, Thượng Thanh, Bảo Lộc, Chính toà, cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đang hiện diện.

Toàn thể tang quyến chúng con xin được hiệp với cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân sâu xa vì Ngài đã luôn yêu thương gìn giữ cha cố Giuse trong suốt 92 năm làm người làm con cái Chúa, trong đó, có 61 năm phục vụ Chúa và Giáo Hội trong thiên chức linh mục và nay Chúa đã gọi người về với Chúa.

Giờ đây, con xin được thay mặt toàn thể linh tông và huyết tộc, trân trọng cám ơn quý Đức Cha đã quan tâm lo lắng và thương yêu cha cố Giuse trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, trong những ngày đau bệnh, quý Đức Tổng, quý Đức cha đã luôn dành thời gian thăm viếng, an ủi và khích lệ cha Cố và gia đình chúng con, đặc biệt trong những ngày cuối đời của người, Đức cha Antôn giám mục giáo phận đã đến chúc lành cho cha Cố chúng con được thêm nghị lực đón nhận cơn bệnh của mình và ra đi trong bình an.

Chúng con xin hết lòng cám ơn cha Tổng Đại Diện, quý Cha Quản Hạt, quý Bề trên, quý Cha, quý Nam Nữ Tu Sĩ, quý Hội đồng mục vụ các Giáo xứ và anh chị em giáo dân nhiều giáo xứ, đã thương mến Cha cố Giuse, đến thăm viếng, an ủi ngài trong thời gian đau bệnh, cũng như hiệp thông cầu nguyện cho ngài trong những ngày qua và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay.

Chúng con xin cám ơn quý cha phó, quý hội đồng mục vụ, ban ca đoàn và các đoàn thể giáo xứ chính toà đã giúp tổ chức tang lễ thật trang nghiêm và sốt sắng.

Chúng con cũng xin cám ơn cha quản xứ và giáo xứ Thánh Mẫu Đà Lạt đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cha cố Giuse chúng con an nghỉ tại phần đất giáo xứ.

Chúng con cũng đã nhận được rất nhiều điện thoại, điện thư, điện hoa chia buồn của các cá nhân cũng như các hội đoàn trong và ngoài nước. Xin cho chúng con cũng được nói lên lời cảm ơn chân thành về sự hiệp thông này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn (quý đại diện tôn giáo bạn,) chính quyền các cấp, các ban ngành, tỉnh, thành phố, phường … đã đến chia buồn với tang quyến chúng tôi.

Sau cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người, bằng cách này hay cách khác, đã thăm viếng, chia sẻ và giúp đỡ chúng tôi tổ chức những ngày tang lễ được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng.

Trong lúc tang gia bối rối, có nhiều thiếu sót, xin quý Đức Cha, quý Cha, cùng quý vị lượng tình tha thứ.

Xin tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho cha cố Giuse chúng con.

Toàn thể tang quyến chúng con xin đồng bái tạ.”

Bài cám ơn nơi mộ phần sau tang lễ công giáo

“Ngày……tháng …..năm……..

Kính thưa cha Tổng Đại diện, kính thưa quý Cha Quản hạt, quý cha Bề Trên, quý Cha, quý Nam Nữ Tu Sĩ Chủng sinh, quý Hội đồng các giáo xứ, quý khách, cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đang hiện diện.

Giờ đây, con xin được thay mặt toàn thể linh tông và huyết tộc, trân trọng nói lên lời cám ơn tất cả quý vị, vì tình thương mến thương cha cố Giuse chúng con, mà quý vị không quản ngại đường xá xa xôi để tiễn đưa cha cố Giuse chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng.

 Chúng con cũng xin cám ơn cha Gioan và quý ông bà anh chị em giáo xứ Thánh Mẫu Đà lạt một cách đặc biệt, quý vị đã lo lắng và chuẩn bị cho cha cố Giuse chúng con được an nghỉ tại phần đất giáo xứ.

Xin Chúa trả vô cùng cho những người làm ơn cho chúng con.

Trong lúc tang gia bối rối, có nhiều thiếu sót, xin quý Đức Cha, quý Cha, cùng quý vị lượng tình tha thứ. Xin tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho cha cố Giuse chúng con.

Toàn thể tang quyến chúng con xin đồng bái tạ.”

Mong rằng với những chia sẻ của Bàn Thờ Công Giáo ALAN sẽ giúp bạn có đầy đủ thông tin hữu ích về vấn đề “Lời cảm tạ sau tang lễ công giáo”. Nếu bạn đang quan tâm đến bàn thờ Chúa, nơi mà mỗi gia đình Công Giáo tụ tập lại để dâng lên Chúa những lời kinh khấn nguyện. 

Đừng bỏ qua Bàn Thờ Công Giáo ALAN, chúng tôi luôn lắng nghe những chia sẻ của bạn, tư vấn giúp bạn hiểu thêm về các mẫu thiết kế bàn thờ Chúa phù hợp với không gian thiết kế của gia đình bạn.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *