Author - Hoài An

Kinh Tín Kính hiểu đơn giản là một bản tóm lược những giáo lý, các lời tuyên xưng đức tin được sử dụng trong các nghi lễ hay các buổi cầu nguyện của đức tin của Kitô Giáo.

Kinh Tin Kính là gì? Vì sao cần đọc Kinh Tin Kính?

Kinh Tín Kính là gì? Đây là thắc mắc của rất nhiều người. Chúng ta thường thấy khái niệm này tuy nhiên chưa rõ nghĩa cụ thể của nó và để giải đáp cho những thắc mắc trên, mời bạn tham khảo ngay bài viết về Kinh Tín Kính dưới đây. Kinh Tín Kính là gì? Kinh Tín Kính là một bản tóm lược những giáo lý, các lời tuyên xưng đức tin được sử dụng trong các nghi lễ hay các buổi...

Read more...